Uitnodiging Stichting Doen voor kenniscafé

De sneeuwklokjes steken hun knoppen al weer op, de eerste tekenen van de lente zijn in aantocht!
Een nieuwe lente, tijd om ook nieuwe kennis op te doen. Kennis over hoe de stad zich ontwikkelt, de sociale groene stad.

Voor de jaarwisseling spraken Natuurmonumenten, Oranjefonds en de Groene Connectie elkaar. We hebben gesproken over hoe de sociale groene stad zich aan het ontwikkelen is en besloten hier samen een kenniscafé over te houden.

Lia Karsten hebben we bereid gevonden om een lezing te houden. Jullie kennen haar vast van haar boek ‘De nieuwe generatie stadskinderen’ waarin ze ingaat op de het feit dat er steeds meer kinderen opgroeien in de stad. Niet alleen kinderen brengen veel tijd door in de stad en weinig in het groen, het is van groot belang dat alle mensen groen binnen bereik hebben. En hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe zorg je voor verbinding van ‘groengebruikers’ met groene locaties en hun initiatiefnemers. Wat gebeurt er op menselijk & ruimtelijk & ecologisch vlak? En hoe verbind je sociaal groen in de stad met vergelijkbare initiatieven aan de stadsrand?

Tijdens de verschillende workshops wagen we ons aan deze vragen. En aan andere relevante zaken zoals vrijwilligersmanagement, verdienmodellen voor de lange termijn, het zichtbaar maken van je maatschappelijk waarde (en waarom je dat zou doen) en sociaal groen in en om de stad.

We kunnen veel van elkaar leren en nodigen een ieder met een groen hart dan ook graag uit om erbij te zijn!
Het kenniscafé zal plaatsvinden op 14 februari ’19 van 15.45 -19.30 uur (maaltijdbuffet inbegrepen) op de Belevenisboerderij, oude bovendijk 220, rotterdam van Natuurmonumenten (deze locatie is zeker een bezoek waard)!

Aanmelden kan tot uiterlijk 7 februari via https://www.oranjefonds.nl/14februari2019

Leuk als jullie erbij zijn!

-Nienke Bouwhuis-