Tweede subsidieronde ‘Jong Leren Eten’ opent op 2/9

Basisscholen, scholen voor het voortgezet onderwijs en scholen voor het middelbaar beroepsonderwijs kunnen subsidie aanvragen voor het programma ‘Jong Leren Eten’ (JLE). De tweede ronde opent op maandag 2 september en sluit op 30 september 2019.
Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen scholen een subsidieaanvraag indienen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken, of een excursie of gastles op het gebied van voeding.
Het programma JLE wil met deze tegemoetkoming in de kosten scholen (en kinderopvang) stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te brengen met informatie en activiteiten over voeding. Het doel is dat kinderen en jongeren op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes leren maken.
 
Per schoollocatie kan maximaal € 2.000,- worden aangevraagd. Het aanvraagproces verloopt via www.mijngezondeschool.nl van Gezonde School. Minimaal 315 subsidieaanvragen kunnen gehonoreerd worden.