Arjen Baas wordt vertrouwenspersoon

Op 26 november heeft het bestuur voor Arjen Baas als deelnemer aan het bestuur uitgenodigd. Arjen, van harte welkom! Arjen bekleedt geen bestuurszetel maar neemt wel zijn rol als vertrouwenspersoon waar binnen het team.

In de loop van 2022 zal Arjen zijn taak geleidelijk aan invulling geven zoals via de opleiding tot vertrouwenscontactpersoon bij NOV. Voor urgente zaken rondom vertrouwen brengt het kantoor van De Stad Uit jullie graag rechtstreeks in contact met hem. Te zijner tijd wordt zijn contactinfo hier en op andere relevante plekken gedeeld.

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt de mogelijkheid om in vertrouwen over grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie te praten. De VCP gaat in gesprek met slachtoffer of beschuldigde en onderzoekt waar de persoon in kwestie terecht kan met zijn hulpvraag en welke mogelijke stappen genomen kunnen worden. Daarnaast helpt de VCP het bestuur grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie te voorkomen aan de hand van het beleid.