08
september 2018 tot juli 2019

Buitenles WaterWijzer rond de Rotte

WaterWijzer is een hele leuke en leerzame buitenles voor scholen in Rotterdam centrum, noord en oost. Centraal in deze les staat het zelf ontdekkend leren over water en natuur rond de Rotte. Een interessante en inspirerende ervaring voor ieder kind! Deze activiteit is aanvullend op het bestaande NME-aanbod van gemeente Rotterdam.
Deelname aan de lessen is gratis.

Wanneer?

We geven deze buitenlessen in het begin van het nieuwe schooljaar  ’18 tot aan de herfstvakantie en  mogelijk weer aan het einde van het schooljaar in de maanden mei – juli 2019. De activiteit is inpasbaar in een lesdagdeel uitgaande van de nettoduur van ca. 2 uur, een pauze en de heen- en terugreis van uw school naar de buitenleslocatie. 

Waar?

De les vindt buiten plaats langs de Rotte.  Voor scholen in Hillegersberg-Schiebroek is dat in het Lage Bergse Bos.   Voor scholen in Prins Alexander bij de Zevenhuizerplas. Voor scholen uit Noord, Crooswijk en het centrum is de locatie bij de Crooswijksebocht. 

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

– De verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de medewerker van NatuurWijs
– De verantwoordelijkheid voor de leerlingen ligt bij de school/ leerkracht en daarmee de zorg voor voldoende begeleiders (ouders), idealiter 1 per 6 kinderen;
– De school komt met eigen vervoer naar genoemde buitenleslocatie. Op locatie zijn de afstanden verder beperkt en daarmee te belopen. 

Inschrijven en/of meer informatie?

Voor aanmeldingen en/ of meer info kunt u contact opnemen met Eric Kortlandt (projectleider)  
Mobiel  0642999749
We starten per locatie met ca. 10 buitenlessen dit jaar. Dit is voor groepen die zich het eerste hebben ingeschreven.
Stichting Plezierrivier De Rotte verzorgt in samenwerking met Stichting NatuurWijs voor groep 7 en  8 de buitenlessen WaterWijzer rond de Rotte in het nieuwe schooljaar. Een ervaren natuur- en milieueducatief medewerker van Stichting NatuurWijs leidt deze les. Daarnaast is er gewoonlijk ook een ontmoeting met de boswachter van Recreatieschap Rottemeren/ Staatsbosbeheer.  Bijdragen van o.a. het landelijke Fonds NME maken dat mogelijk.
 

Boekingsformulier voor scholen