Hoezo: voedselbossen niet goed?

‘Nou moe’, zal menigeen hebben gedacht bij het nieuws dat voedselbossen niet zo goed zijn voor de biodiversiteit. ‘Heb je het eindelijk voor elkaar om zo’n mooi eetbaar bos aan te leggen, blijk je het niet goed te doen voor ’s lands bijtjes en beetjes.’  

Voedselbossen worden steeds populairder in Nederland. Een voedselbos combineert landbouw met natuur en heeft als hoofddoel om voedsel te produceren voor de lokale markt. Nederland telt zo’n 88 voedselbossen. Maar omdat er heel weinig bekend was over aangeplante soorten en effecten voerde de Radboud Universiteit een risicobeoordeling uit.

Verwilderen
Er werden veertien voedselbossen onderzocht. Daaruit bleek dat er meerdere soorten zijn aangeplant die kunnen verwilderen, wat een negatief effect kan hebben op de biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen. Deze soorten, waaronder bijvoorbeeld de erwtenboom en witte abeel, zijn ook terug te vinden in (moes)tuinen en openbaar groen.

Hoe zou dit zo uit gepakt kunnen hebben? Biodiversiteit is misschien niet het hoofddoel, maar toch zeker secundair belangrijk voor voedselbossen. Wat zou hier aan de hand zijn?  We horen graag jullie ideeën.

Ons vermoeden is dat voedselbossen misschien vaak door stedelijke pioniers en creatieve geesten geconcipieerd worden. Niet per definitie tuinmannen en natuurkenners.  Misschien kunnen de boswachters en stadsecologen er eens bij komen kijken? Met elkaar kom je er vast uit. Zodat er straks plek is voor iedereen. Voor de belangstellenden is hier de link naar het onderzoek.