Intermediairs in de wijken: you move us

De Stad Uit werkt met intermediairs in de wijken, dat kunnen welzijnsorganisaties zijn, clubs en verenigingen in de buurten of betrokken bewoners met een groot netwerk. Jullie  hebben het vertrouwen van de  gezinnen, jullie kunnen hen bereiken en in beweging brengen. Daarom zijn de sleutel organisaties in de wijken onmisbaar om kinderen te bereiken die een beetje groen het hardste nodig hebben.   

Samen met jullie zorgen we ervoor dat natuur voor iedereen is. 

De Stad Uit maakt zich sterk voor natuur participatie voor kinderen uit stenige wijken.