Kunt u toch niet op 25/2? Meld dan bijtijds af!

Heeft u zich aangemeld voor dit event maar verwacht u door omstandigheden niet mee te kunnen? Laat dit dan bijtijds weten, want we zullen hier kosten voor in rekening moeten brengen.

In de algemene voorwaarden van De Stad Uit van stichting Lekker Groen staat in Artikel 4. punt 6. onder welke voorwaarden de stichting als opdrachtgever een terugbetaling van de opdrachtnemer mag eisen. 

Als u zich  kort voor de start aan dit event afmeldt of zonder afmelding verstek laat gaan brengen we kosten in rekening of vergoeden we uw deelnamekosten niet. 

  • Van deelnemers die geen eigen bijdrage te hoeven betalen verwachten we aanwezigheid na aanmelding. De subsidie waarvan het event wordt betaalt betreft gemeenschapsgeld en dient te allen tijde verantwoordelijk en correct te worden besteedt. 
  • Van deelnemers die op eigen kosten deelnemen en die € 275,- per persoon betalen vergoeden we tot 24 uur voor begin van het event 50% van de deelnamekosten, en 14 dagen voor begin 100%. U mag een vervanger sturen.  

Toelichting:

We behouden het recht voor de kostprijs in rekening te brengen bij individuen en/of organisaties. We bieden diensten aan die met publieke gelden gesubsidieerd zijn. Ze zijn daardoor gratis of tegen geringe vergoeding beschikbaar voor kinderen en hun ouders uit lage SES wijken, werknemers bij welzijnswerk en maatschappelijke organisaties en scholen uit stenige stadswijken. Dat heeft in het verleden geresulteerd dat personen en organisaties kort voor het begin lieten weten toch niet deel te  zullen nemen. No show gaat in alle gevallen ten kosten van mogelijke andere deelnemers. 

Regels voor vergoeding

In rekening gebracht worden kosten die direct en indirect zijn ontstaan, bijvoorbeeld door  daadwerkelijk  gemaakte kosten omtrent programma voorbereidingen, inhuur van materialen en  medewerkers, vervoer  etc.  We rekenen wij een volledige vergoeding conform de marktprijs.

In het geval van individuele deelnemers tenminste 24 uur voor begin schriftelijk gericht aan info@destaduit.nl

In het geval van scholen en organisaties tenminste 5 werkdagen van te voren voor begin schriftelijk gericht aan info@destaduit.nl