Omdenken over vergroening van schoolpleinen

Een mooi groen schoolplein met een buitenlokaal, een watertap en veel plantjes en bloemen. Dat wil iedere school! Scholen krijgen regelmatig aanbiedingen om dat binnen een paar weken voor ze aan te leggen, de verleiding is groot om daar ja op te zeggen. Maar past een prefab groen schoolplein wel bij de behoeften van jullie kinderen, ouders en leerkrachten? Zij zijn immers de gebruikers van het plein. Een goede voorbereiding kan ervoor zorgen dat een school jarenlang plezier heeft van een groen schoolplein.  

Eerst denken, dan doen

De Stad Uit van stichting Lekker Groen organiseert participatietrajecten voor avontuurlijke speelnatuur. Met deze aanpak wordt vooraf bedacht dat een dergelijk groen plein onderhoud vraagt, dat buiten les geven heel anders is dan binnen in het lokaal. En ook dat spelen op een natuurplein anders gaat dan op een verhard plein. Kinderen kunnen vies worden en lopen zand en boomschors het gebouw in. Op interactieve bijeenkomsten worden ideeën en mogelijkheden opgehaald, verbonden en vertaalt in enkele werkbare plannen die geleidelijk aan vorm krijgen.

Ontzorgen

Een school heeft vaak weinig tijd om naast de dagelijkse zaken ook nog een participatieproject met kinderen, ouders, buurt en externe partners zoals overheden en bestuur op touw te zetten. Men ziet allerlei kansen, kleine en grote subsidies komen langs, maar de tijd ontbreekt om slimme verbanden te leggen en te benutten. De Stad Uit gaat voor scholen het gesprek aan met samenwerkingspartners in de wijk, maar ook met waterschappen en gemeenten.

En nog minder betalen ook

Financieringsstrategieën  voor een groen schoolplein kunnen complex zijn. Stichting Lekker Groen staat scholen terzijde bij ontwikkeling en inzet. Vaak is deze  aanpak beter betaalbaar dan wat hoveniers en producenten van natuurspeeltoestellen voor  een groen schoolplein opvoeren.  Graag stelt de stichting haar kennis en ervaring ter beschikking aan scholen die een succes van hun groene schoolplein willen maken.