Onze partners

De Stad Uit wordt mogelijk gemaakt door cofinanciering van alle aanbieders en de Provincie Zuid-Holland.

De Stad Uit werkt in opdracht van gemeente Rotterdam, we werken samen met de afdelingen NME en Lekker Fit bij de dienst Sport en Cultuur en met de dienst Stadsontwikkeling.

De Stad Uit wordt financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, Recreatieschappen, fondsen en sponsoren.

Cofinanciers 2017/2018

We werken in het uitvoeringsjaar 2017/2018 samen met de volgende cofinanciers.

 • Ark Natuurontwikkeling
 • Belevenisboerderij Schieveen
 • Cultuurschool
 • Gemente Rotterdam
 • Gemeente Schiedam
 • Groen Doet Goed
 • Harmen Sliep Kunstenaar
 • IVN Groen Dichterbij
 • Natuurmonumenten
 • Recreatieschap Rottemeren
 • Recreatieschap Midden-Delfland
 • Slow Food Youth Network
 • WildLife Film Festival Rotterdam
 • Zorgboerderij Buytenhof
 • Zuid-Hollands Landschap