Verantwoording

De Stad Uit maakt jaarlijks activiteitenverslagen voor financiers.

Evaluatierapporten zijn openbaar en zijn gepubliceerd op https://wordpress.com/lekkergroen010.wordpress.com

Het financieel jaarverslag kan ten kantore worden ingezien door belangstellenden,  de financiers  ontvangen uiteraard ook het financiële verslag naast de inhoudelijke verantwoording.

Jaarstukken en accountant – Blaak & Breederveld accountants controleren onze jaarcijfers. De accountantverslagen staan in principe op de website van Stichting Lekker Groen.  Onlangs heeft de stichting besloten  voor meer transparante accountverslagen te willen zorgen. We willen dat onze opdrachtgevers en financiers  de projecten die  we voor hen geiniteerd hebben nog beter terug kunnen vinden in de verslagen. Daarom zijn de verslagen  niet langer per jaar maar per project georganiseerd. Door deze wijziging worden rapporten uit 2014, 2015 en 2016 nu herzien.