Meer weten over vrijwilligerswerk?

Bij elk evenement en elke excursie van De Stad Uit zijn diverse vrijwilligers betrokken.  Als vrijwilliger kom je in een gezellig team terecht en word je met open armen ontvangen.

We zijn mensen met heel verschillende achtergronden. De een werkt gewoon tijdens de week en komt af en toe helpen, de ander is herintreder en verkent de arbeidsmarkt, weer een ander is met pensioen maar heeft een niet te stuiten energie die ze bij ons goed kwijt kan.

Ook al ben je minder fit, kun je voor een beperkte tijd meedoen of ben je in het begin onwennig, je bent van harte welkom. Belangrijk is dat je het leuk vindt om met kinderen te werken, betrouwbaar bent en graag in een team aan de slag gaat.

Als nieuwe vrijwilliger wordt je geleidelijk wegwijs gemaakt en ontdek je vanzelf de taken die je het meeste liggen.

We bieden

Als vrijwilliger wil je je blijven ontwikkelen. We stimuleren  dit en horen graag hoe De Stad Uit je daarbij kan helpen.

We zien graag dat de medewerkers op locatie tenminste 1 x per jaar meedoen aan een cursus of deskundigheidsbevorderende training. Kosten kunnen eventueel worden gedeclareerd.

Vrijwilligers zijn verzekerd via de vrijwilligersverzekering van Gemeente Rotterdam.

Per inzet op locatie is er een vrijwilligersvergoeding van 35,- euro. Deze is bedoeld voor vervoer, lunch en  voorzieningen zoals passende kleding.

We vragen

Als je met kinderen werkt is het zaak dat je antecedenten op orde zijn. Voordat vrijwilligers bij De Stad Uit aan de slag mogen vragen we het volgende:

  • Een gesprek met de accountmanager
  • Een (in overleg meerdere ) kennismakingen op locatie
  • Ondertekent vrijwilligerscontract en actieve kennisname van de gedragscode
  • Verklaring Omtrent Gedrag via De Stad Uit aangevraagd

Wil je meer weten of gelijk een afspraak maken? Neem dan contact op met Marijke Lammers, onze accountmanager via Marijke@destaduit.nl.

Hier vind je een link naar het vrijwilligerscontract, je kunt dat eventueel ingevuld meenemen.

Hier vind je een link naar de gedragscode